Knjiľnica Lendava - Könyvtár Lendva
Dátum: 2024.6.16. @ 17:14
A- A+  SLO  HU 
Folyóiratok
Szlovén nyelvű | Magyar nyelvű | Horvát nyelvű | Német nyelvű | Kétnyelvű

Szlovén nyelvű folyóiratok
Ifjúság részére
 • ©PORT MLADIH
 • CICIBAN
 • EKO VELIKAN
 • PROSTOČASNIK
 • SMRKLJA
 • TROBENTICA
 • ZMAJČEK
 • PIL PLUS
 • PLUS
 • POGLED
 • NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR

Felnőttek részére
 • 7D
 • ABC ZDRAVJA
 • AERODROM LJUBLJANA
 • AKCIJA
 • AMPAK
 • BILTEN
 • BILTEN BRAVO
 • BONBON
 • BICIKEL.COM
 • BUKLA
 • CLUB PLUS
 • DAN PLUS
 • DE: DELAVSKA ENOTNOST
 • DELO
 • DELO & DOM
 • DELO IN DOM +
 • DELO FT
 • DENAR IN
 • DNEVNIK
 • DOBER TEK
 • DOMA
 • EKIPA
 • EKO knjiga
 • EKRAN
 • EKSPRES
 • EMBALA®A & OKOLJE
 • EURODESK
 • EUEKSPRES
 • FINANCE
 • GEA
 • GLASILO MS
 • GLASNIK UNESCO
 • GLOSS
 • GORENJE TREND
 • GOODLIFE
 • GOSPODARJENJE Z OKOLJEM
 • GRADNJA IN BIVANJE
 • HI©E
 • HORIZONT
 • IUS-INFO
 • IZ LETA V LETO
 • IZOBRA®EVANJE
 • JANA
 • KAPITAL
 • KLIK
 • KNJI®NI KATALOG
 • KNJI®NIČARSKE NOVICE
 • KVADRATI
 • KVARTUM
 • LITERATURA
 • LJUBLJANA
 • LOGISTIKA
 • MANAGER
 • MAMAGER +
 • MEDICINA IN LJUDJE
 • MLADIKA
 • MLADINA
 • MLADJE
 • MOHORJEV KOLEDAR
 • MOJ DOM
 • MOJA SLOVENIJA
 • MENTOR
 • MOJ MALČEK
 • MOJ MALI SVET
 • MOJ MIKRO
 • MOJE FINANCE
 • MOJE PODE®ELJE
 • MOJE ZDRAVJE
 • MUCEK
 • NALO®BENI PREGLED
 • NALO®BENIK
 • NAMIG
 • NA© DOM
 • NA©A LEKARNA
 • NA©A ®ENA
 • NA©E OKOLJE
 • Na zdravje
 • NEDELO
 • NEPREMIČNINE
 • NIKA
 • NOVA REVIJA
 • NOVICE
 • NOVIČKE
 • OBRTNIK
 • ODDIH
 • ODPRTA KUHINJA
 • ODVETNIK
 • OKOLJE & ENERGIJA
 • ONA
 • ONA PLUS
 • OSVOBODITEV ®IVALI
 • PÉN
 • PILOT RTV
 • PODJETNIK
 • PODJETNI©KI KAPITAL
 • PODJETJE IN DELO
 • POGLEDI
 • POLET
 • POMURJE MUSEEN NACHRICHTEN
 • POMURSKE MUZEJSKE NOVINE
 • POMURSKI OBRTNIK
 • PORABJE
 • POTI K BOGU
 • PANOGE IN POSEL : IZOBRA®EVANJE
 • PP: PRAVNA PRAKSA
 • PRAVNIK
 • PRE©ERNOV KOLEDAR
 • PRE©ERNOV SKLAD
 • PROTEUS
 • RAČUNALNI©KE NOVICE
 • RAZPRAVE IN GRADIVO
 • RO®E & VRT
 • SALOMONOV OGLASNIK
 • SIMPLY CLEVER
 • SLOGOPIS
 • SLOVENSKE KNJI®NICE V ©TEVILKAH
 • SLOVENSKE NOVICE
 • SLOVENSKE POČITNICE
 • SOBOTNA PRILOGA
 • SODOBNOST
 • Der SPIEGEL
 • STATI INU OBSTATI
 • STATISTIČNI LETOPIS
 • SVETOVALEC
 • ©AHOVSKA MISEL
 • ©OLSKA KNJI®NICA
 • ©PORTNIK
 • ©TUDENT
 • TEKAC.SI
 • TERME DOBRNA
 • TOTI LIST
 • TRENDI, TRENDI
 • TV VEČER
 • URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
 • VARČNA HI©A
 • VARNOSTNIK
 • V SOBOTO
 • VEČER
 • VESTNIK
 • VETERAN
 • VETRNICA
 • VIKEND MAGAZIN
 • VIP
 • VIVA
 • VPOGLED
 • VRELCI ZDRAVJA
 • WEEKEND
 • ZA SRCE
 • ZDRAV DIH ZA NAVDIH
 • ZDRAV DIH ZA NAVDIH
 • ZDRAVI IN FIT
 • ZDRAVJE
 • ZELENA POMLAD
 • ZLATA JESEN
 • ®IVLJENJE IN TEHNIKA
 • ®IVLJENJE NA DOTIK
Utolsó módosítás: 2015.11.24. - 15:37 | látogató | vucko.org