Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Dátum: 2024.4.21. @ 19:00
A- A+  SLO  HU 
Néhány általános adat a könyvtárról
A Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva kétnyelvű területen működő önálló közintézmény, nyilvános könyvtár, amely a könyvtári tevékenységét hét község (Lendva, Dobronak, Turnišče, Črenšovci, Odranci, Kobilje, Velika Polana) területén végzi - így a lendvai központi könyvtár információs hálózatához 12 fiókkönyvtár tartozik - 5 fiókkönyvtár kétnyelvű (Dobronak, Göntérháza, Petesháza, Gyertyános, Völgyifalu), 7 pedig egynyelvű (Hotiza, Kobilje, Velika Polana, Srednja Bistrica, Črenšovci, Odranci, Turnišče) területen helyezkedik el. A szóbanforgó 7 község összlakossága 22.900 fő, ebből két községben (Lendva és Dobronak) él a magyar nemzetiség, együtt valamivel kevesebb mint 5000 fő.

A könyvtárunk alapítója a lendvai és a dobronaki község, társalapítója pedig a lendvai és a dobronaki magyar községi önkormányzat. A többi 5 község pedig szerződéses partnerként járul hozza a tevékenység (anyagi) támogatásához.


A könyvtár tevékenysége
Mindannyian tudjuk, hogy a könyvtár küldetése elsősorban biztosítani a könyvtári tevékenység állandó és zökkenőmentes folyamatát és a felhasználók műveltségi, kulturális és szórakoztató igényeinek eleget tevése. Könyvtárunk is az általános közkönyvtár feladatait e szellemben végzi: korhatárra és érdeklődési körre való tekintet nélkül segíti az önképzést, az oktatást és az általános műveltség fejlesztését, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja. Alaptevékenységei közé tartoznak: dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, feltárása, kölcsönzése, olvasótermi használat lehetősége, információközvetítés, internet szolgáltatások, különböző rendezvények szervezése, stb.

Könyvtárunknak 2014-ban 6.470 tagja volt, akik 90.616-szer látogatták hozzánk és 220.268 egységet kölcsönöztek ki - ezek a számok önmaguktól nem mondanak sokat, de ha a múlt évekkel hasonlítjuk őket össze, látjuk, hogy a látogatottság és a kikölcsönzött anyag trendje növekedést mutat.

Könyvtárunk különböző rendezvényeket is szervez: meseórákat, könyvtári órákat, irodalmi esteket, diavetítéseket, koncerteket, különböző témájú előadásokat, kiállításokat, vetélkedőket, stb.


A könyvtár állománya
A könyvtár a saját és a fiókkönyvtárak állományát a kategóriájukra vonatkozó gyűjtőköri szabályzat alapján fejleszti. A 2014-as adatok alapján a könyvtár állománya 160.601 egység (153.028 könyv és 7.573 nem könyv jellegű dokumentum), ebből 34.485 a magyar nyelvű dokumentumok száma.

2014-ban könyvtárunkban 184 folyóiratból lehetett válogatni, ebből 28 magyar nyelvű újság állt az olvasók rendelkezésére.

A könyvtár kölcsönözhető állománya szabadpolcos felállításban van elrendezve - a felállítás az ETO szabályait követi. A szlovén és a magyar nyelvű könyvek egymás mellett találhatóak.

Az új könyvtári anyagok beszerzésének tervezete a 2015-ös évre (szlovén nyelven)
Az új könyvtári anyagok beszerzésének tervezete a 2016-ös évre - tervezet (szlovén nyelven)


Katalógusok
Szlovéniában 1996-tól egy COBISS nevezetű számítógépes rendszer működik, amely több mint 438 különböző könyvtár állományába nyújt betekintést. Az osztott katalógus segíti a feldolgozó munkát, hiszen a rendszer az "egyszer feldolgozott, többször felhasználható" elvet követi, amely lényeges időmegtakarítást jelent a feldolgozók számára (a magyar nyelvű könyvek feldolgozását kivéve). Ennek a rendszernek a mi könyvtárunk is tagja, így az állományunk feltáró katalógusa számítógépes formában is elérhető. Szinte a könyvtárunk teljes anyaga már gépesítve van, így a világhálóról is elérhetőek vagyunk.

Nyolc számítógépet áll az olvasók rendelkezésére, valamennyi internet elérhetőséggel. A szolgáltatás ingyenes.


Nemzetiségi program
Az új könyvtári törvény, amely 2001-ben lépett hatályba, előírja a kétnyelvű területen működő könyvtárak feladatát, éspedig egy ilyen könyvtár köteles az ott élő nemzetiség számára a nemzetiség nyelvén biztosítani a könyvtári tevékenységet (tudniillik Szlovéniában két őshonos nemzetiség él: olaszok a Tengermelléken, és magyarok a Muravidéken). Így könyvtárunk a törvénnyel összhangban a Lendvavidéken élő magyar nemzetiség számára is biztosítja a könyvtári ellátást. Évente kb. 1000 egységgel bővül a magyar nyelvű anyag száma.

Könyvtárunknak helyismereti gyűjteménye is van, amelyet folyamatosan bővítjük hungarika anyaggal: minden olyan helyi vonatkozó magyar, szlovén vagy kétnyelvű dokumentumot) gyűjtünk, amely muravidéki magyar szerző tolla alól került ki vagy a muravidéki magyarságot illeti.

Gyűjteményünkben található még a Népújság (a muravidéki magyarok hetilapja) évfolyamainak mikrofilmes változata (könyvtárunkban mikrofilmleolvasó is található), ezenkívül a Népújság fontosabb cikkeit folyamatosan egy EasyArchiv nevezetű számítógépes adatbázisba visszük be, amelyben a feldolgozott cikkek fontosabb bibliográfiai adatok (szerző, cím, forrás) mellett rövid annotáció és tárgyszavak segítik az olvasót a keresésben.

A nemzetiségi programhoz tartozik az anyaországgal való kapcsolatunk is. Több magyarországi könyvtárral tartjuk a kapcsolatot (Lenti városi könyvtárral, Zalaegerszegen a megyei és a városi könyvtárral, OSZK, OPKM, Szombathelyen a megyei könyvtárral,...). Ezenkívül részt veszünk különböző konferenciákon és tanfolyamokon is Magyarországon. 2004-ben ott voltunk a zalaegerszegi városi könyvtár által szervezett szakmai napon és Budapesten a magyar könyvtárosok VI. világtalálkozóján.

Már több mint öt éve részt veszünk a zalaegerszegi Városi könyvtár által szervezett megyei József Attila Szavalóversenyen, ahonnan a lendvai szavalók mindig szép eredménnyel térnek haza.


A könyvtári káder
Könyvtárunk 10 embert foglalkoztat.

Könyvtárépület
Könyvtárunk egy gyönyörű épületben (egykori villában) helyezkedik el, de sajnos már rég kinőtte a helységeit, így új könyvtárra lenne szüksége a városnak.

Utolsó módosítás: 2015.11.24. - 15:37 | látogató | vucko.org