Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Dátum: 2024.7.24. @ 17:09
A- A+  SLO  HU 
A Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva ÁRJEGYZÉKE

1.

OLVASÓJEGY (személyre szóló, tilos másra átruházni)

 

 

- látogatójegy (igénybe vehető az olvasóterem és az e-könyvtár használatára; ezzel a jeggyel nem lehet otthoni használatra könyvtári anyagot kölcsönözni)

2,00 EUR
 

- a fiókkönyvtárak számára (Dobrovnik-Dobronak, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Srednja Bistrica, Turnišče és Velika Polana)

2,00 EUR

 

- új olvasójegy kiállítása (adatváltoztatás esetében)

2,00 EUR

 

- elveszett olvasójegy pótlása

4,00 EUR

2.

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI DÍJ

 

 

- 18 éves korig, munkanélküliek, tiszteletbeli tagok

díjmentes

 

- diákok 18 év felett, egyetemisták, nyugdíjasok

6,50 EUR

 

- felnőttek

8,50 EUR

 

- jogi személyek (a szervezeti és működési szabályzat szerint)

30,00 EUR

3.

A KÖNYVTÁRI ANYAG HOSSZABBÍTÁSA ÉS ELŐJEGYZÉSE

 

 

Kiadvány típusa

Kölcsönzési határidő

Az előjegyzés értesítésével járó anyagiak (telefon)

Késedelmi díj / nap

 

- nyomtatott könyvek, térképek, kotta, folyóiratok és újságok, kivéve a legutolsó számot

3 hét

0,50 EUR 0,10 EUR

 

- DVD-k, CD-k, egyéb adathordozók (játékfilmek, rajzfilmek, ismeretterjesztő filmek, dokumentumfilmek, zene, szakmai tartalmak, hangoskönyv, stb.)

1 hét

0,50 EUR 1,00 EUR

 

- idegen nyelv tanulásához szükséges egységek (könyvek, DVD-k, CD-k, egyéb adathordozók)

3 hét

0,50 EUR 1,00 EUR

4.

1. FELSZÓLÍTÁS 

1,00 EUR
+késedelmi díj

 

2. FELSZÓLÍTÁS végrehajtás előtt, tértivevénnyel

5,00 EUR
+késedelmi díj

5.

Az ELVESZETT, SÉRÜLT, HIÁNYOS vagy MEGSEMMISÜLT anyagot a könyvtár tagja ugyanolyan, vagy a könyvtárral egyeztetve egyéb megfelelő anyaggal pótolhatja. A sérült, vagy elveszett anyag értékét, mely már nem szerezhető be, a könyvtár állapítja meg. A könyvtári anyag, vagy kellékek fizikai sérüléséért, melyet kiskorúak okoznak, a szülők, vagy a kezesek felelnek. A több részből álló anyag egyes részeinek elvesztése esetén (nyelvtanfolyamok, játékok) a könyvtár tagjának a teljes anyag árát kell megtérítenie. Ezekben az esetekben a határidőt a könyvtár szabja meg. Megtérítendő a könyvtári anyag kölcsönzésre való felszerelésének ára is, mely 2,00 EUR.

6.

MÁS KÖNYVTÁRAKBÓL VALÓ KÖLCSÖNZÉS egy egységre

7,00 EUR

7.

FÉNYMÁSOLÁS/NYOMTATÁS/szkennelés más könyvtárból ottani árjegyzék szerint

 

8.

MÁS KÖNYVTÁRAKBA VALÓ KÖLCSÖNZÉS egy egységre (Muravidék területén díjmentesen)

7,00 EUR

9.

FÉNYMÁSOLÁS/NYOMTATÁS/SZKENNELÉS

 

 

- A4-es egy oldalas / két oldalas

0,10/0,15 EUR

 

- A3-as egy oldalas / két oldalas

0,15/0,20 EUR

 

- A4-es színes egy oldalas / két oldalas

1,00/1,50 EUR

 

- A3-as színes egy oldalas / két oldalas

1,50/2,25 EUR

 

- szkennelés / oldal

0,20 EUR

10.

A SZÁMITÓGÉP HASZNÁLATA

 

 

A számítógép és az internet használata 1 ill. 3 órára korlátozott (a szervezeti és működési szabályzat szerint).

díjmentes

11.

A SZÁMÍTÓGÉP MEGRONGÁLÁSA
A számítógepen okozott kár költségét a megrongálójának meg kell térítenie.

 

12.

A TRANZAKCIÓK KIÍRÁSA

0,10 EUR

13.

A KÖNYVTÁR KIADVÁNYAI

 

 

- A LINDUA c. folyóirat

5,00 EUR

AZ ÁRJEGYZÉK 2015. 9. 4-étől ÉRVÉNYES.
Ezzel megszűnik a 2015. 4. 11-án keltezett árjegyzék.

Az árjegyzéket a Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva Tanácsa 2015. 9. 3-án hagyta jóvá.

Utolsó módosítás: 2015.11.24. - 15:37 | látogató | vucko.org