Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Datum: 16.6.2024 @ 17:14 A- A+  SLO  HU Medijski sponzorji:Cenik Knjižnice Lendava - Könyvtár Lendva

1.

IZKAZNICA (izkaznica je neprenosljiva in jo lahko uporablja le oseba, na katero se izkaznica glasi)

 

 

- uporabniška (uporabniki časopisne čitalnice in e-knjižnice dobijo uporabniško izkaznico, s katero si gradiva ne morejo sposojati na dom)

2,00 EUR

 

- za izposojevališča (Dobrovnik-Dobronak, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Srednja Bistrica, Turnišče in Velika Polana)

2,00 EUR

 

- nova izkaznica (v primeru spremembe podatkov)

2,00 EUR

 

- izgubljena

4,00 EUR

2.

ČLANARINA

 

 

- člani do 18. leta starosti, brezposelni, častni člani

brezplačna

 

- dijaki nad 18 let, študenti in upokojenci

6,50 EUR

 

- odrasli

8,50 EUR

 

- pravne osebe (po pravilniku o splošnih pogojih poslovanja)

30,00 EUR

3.

PODALJŠANJE IN REZERVACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 

vrsta gradiva

rok izposoje

stroški obvestila o rezervaciji (telefon)

zamudnina
/dan

 

- tiskane knjige, zemljevidi, notni zapisi, časniki in časopisi razen najnovejše številke

3 tedni

0,50 EUR 0,10 EUR

 

- DVD-ji, CD-ji, drugi nosilci (igrani filmi, risanke, poljudnoznanstveni filmi, dokumentarni filmi, glasba, strokovne vsebine, zvočne knjige ipd.)

1 teden

   0,50 EUR

1,00 EUR

 

- kompleti za učenje jezikov (knjige, DVD-ji, CD-ji, drugi nosilci)

3 tedni

0,50 EUR 1,00 EUR

4.

1.  OPOMIN

1,00 EUR + zamudnina

 

2. OPOMIN pred izvršbo, poslan s povratnico

5,00 EUR + zamudnina

5.

IZGUBLJENO, POŠKODOVANO, NEPOPOLNO ali UNIČENO GRADIVO lahko član nadomesti z enakim ali drugim ustreznim gradivom po dogovoru s knjižnico. Višino odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga v času plačila odškodnine ni več na tržišču, določi knjižnica. Za materialno škodo na gradivu in opremi knjižnice, ki jo povzročijo mladoletni člani, odgovarjajo starši ali skrbniki. V primeru izgube posameznega dela večvrstnega gradiva, kompleta ali garniture (jezikovni tečaji, igrače ipd.), je član dolžan poravnati stroške celotnega kompleta. V vseh primerih rok določi knjižnica, plača se tudi 2,00 EUR za stroške ponovne opreme gradiva.

6.

IZPOSOJANJE KNJIG IZ DRUGIH KNJIŽNIC za eno enoto gradiva

7,00 EUR

7.

FOTOKOPIJE/TISKANJE/SKENIRANJE iz drugih knjižnic po tam veljavnih cenikih

 

8.

IZPOSOJANJE KNJIG V DRUGE KNJIŽNICE za eno enoto gradiva (za pomursko območje brezplačno)

7,00 EUR

9.

FOTOKOPIJE / TISKANJE / SKENIRANJE 

 

 

- A4 črnobela enostranska/obojestranska

0,10/0,15 EUR

 

- A3 črnobela enostranska/obojestranska

0,15/0,20 EUR

 

- A4 barvna enostranska/obojestranska

1,00/1,50 EUR

 

- A3 barvna enostranska/obojestranska

1,50/2,25 EUR

 

- skeniranje/stran

0,20 EUR

10.

UPORABA RAČUNALNIŠKE OPREME

 

 

Uporaba računalnika in interneta je omejena na 1 oz. 3 ure (po pravilniku o splošnih pogojih poslovanja).

brezplačno

11.

POŠKODOVANA RAČUNALNIŠKA OPREMA
Uporabnik, ki z nepravilnim ravnanjem povzroči okvaro, plača stroške popravila.

 

12.

IZPIS PODATKOV O TRANSAKCIJAH

0,10 EUR

13.

IZDAJE KNJIŽNICE

 

 

- Revija LINDUA

5,00 EUR

CENIK VELJA OD 4. 9. 2015
S tem preneha veljati cenik z dne 11. 4. 2015

Cenik je potrdil Svet Knjižnice Lendava - Könyvtár Lendva dne 3. 9. 2015.

 

Zadnja sprememba: 24.11.2015 - 15:37 | obiskov | vucko.org