Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Datum: 27.5.2024 @ 05:30 A- A+  SLO  HU Medijski sponzorji:Kontakt
Naslov
Glavna ulica - Fő utca 12
9220 Lendava - Lendva
Slovenija


Telefon
Izposoja - oddelek za odrasle: (02) 575 13 53, (02) 574 25 83
Izposoja - mladinski oddelek: (02) 574 25 87


Fax
(02) 577 14 03, (02) 574 25 84


Splošni elektronski naslov
Zaposleni
    Elektronski naslov Telefon
1. dr. Albert Halász
direktor
(02) 574 25 80
2. Sabina Doma
računovodkinja
(02) 574 25 86
3. Vanda Kovač
bibliotekarka

oddelek za odrasle, nabava slovenskega knjižničnega gradiva, obdelava
(02) 574 25 85
4. Gordan Gerebic
bibliotekar

oddelek za odrasle, obdelava
(02) 574 25 88
5. Ines Horvat
bibliotekarka

oddelek za odrasle
(02) 621 36 51
6. Sebastijan Časar
bibliotekar

mladinski oddelek, nabava madžarskega knjižničnega gradiva, prireditve
(02) 574 25 81
7. Klara Torhač
višja knjižničarka

mladinski oddelek, obdelava, knjižnična statistika
(02) 574 25 89
8. Dejan Vučko
bibliotekar, informatik

sisitemska administracija, digitalizacija
(02) 574 25 82
9. Katarina Marton
knjižničarka

mladinski oddelek, krajevne knjižnice
(02) 621 36 50
10. Katarina Ftičar
čistilka


Lokacije knjižnic
Zadnja sprememba: 24.11.2015 - 15:37 | obiskov | vucko.org