Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Datum: 27.5.2024 @ 02:14 A- A+  SLO  HU Medijski sponzorji:Zamudnina in opomini
Zamudnina
Če uporabnik gradiva ne vrne ali ne podaljša pravočasno, plača za vsak dan zamude 0,10 EUR za knjigo in 1,00 EUR za neknjižno gradivo.


Opomin
Knjižnica zamudnike redno opominja na vrnitev izposojenega gradiva. Član je dolžan plačati zamudnino in stroške opomina v skladu s cenikom.

Zadnja sprememba: 24.11.2015 - 15:37 | obiskov | vucko.org