Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Datum: 16.6.2024 @ 18:27 A- A+  SLO  HU Medijski sponzorji:Pogoji vpisa
Vpis:
Vsak, ki želi postati član knjižnice, mora predložiti osebni dokument s fotografijo in izpolniti ter podpisati izjavo o pristopu k članstvu knjižnice (vpisnico). Hkrati s tem potrdi, da se strinja s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja knjižnice.

Ob vpisu dobi uporabnik člansko izkaznico, ki je neprenosljiva in jo lahko uporablja le član, na katerega se izkaznica glasi. V primeru izgube izkaznice stane nadomestna 4,00 EUR.

Član knjižnice lahko postane vsak državljan Slovenije. Tuji državljan lahko postane član knjižnice v primeru, če zanj jamči slovenski državljan, lahko pa si izposodi le dva kosa gradiva, oziroma skrbniki, ki prav tako podpišejo izjavo o vpisu.


Članarina:
Ob vpisu uporabniki plačajo članarino, ki je objavljena v ceniku knjižnice.

Zadnja sprememba: 24.11.2015 - 15:37 | obiskov | vucko.org