Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Datum: 27.5.2024 @ 02:35 A- A+  SLO  HU Medijski sponzorji:Izposoja
Izposoja gradiva
Izposoja je brezplačna z izjemo medknjižnične izposoje. Gradivo, ki ga knjižnica nima v svoji zbirki, lahko na željo uporabnika priskrbimo iz druge knjižnice,vendar proti plačilu nastalih stroškov.


Roki izposoje:
  • knjige 21 dni,
  • video kasete, DVD-ji, ostale zgoščenke in zemljevidi 1 teden.

Na dom ne izposojamo:
  • referenčne literature iz čitalnice (slovarjev, enciklopedij, leksikonov, atlasov,...),
  • domoznanskega gradiva.

Podaljšanje roka izposoje:
  • omogočimo dvakrat, razen neknjižnemu gradivu.

Izposoje ne podaljšamo:
  • knjigam za domače branje,
  • neknjižnemu gradivu,
  • rezerviranemu gradivu.
Rezerviramo vso gradivo, razen literature za domače branje. Bralec mora prispelo gradivo dvigniti v treh dneh, proti plačilu ga obvestimo tudi po telefonu (glej cenik).

Vso gradivo, ki ga knjižnica hrani, je ne glede na omejitve dostopno v čitalnici in ga je v knjižnici možno fotokopirati ob spoštovanju avtorskih pravic.

Zadnja sprememba: 24.11.2015 - 15:37 | obiskov | vucko.org