Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Datum: 27.5.2024 @ 02:32 A- A+  SLO  HU Medijski sponzorji:Rastem s knjigo
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zveza splošnih knjižnic so v okviru projekta Leto kulture pripravili akcijo z naslovom Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. Program, ki ga pripravlja vsaka splošna knjižnica, obsega osnovne informacije o splošni knjižnici, predstavitev knjižnice kot informacijsko izobraževalnega prostora ter prostora branja.


Kaj mi ponuja knjižnica
Sedmošolcem smo v okviru obiska, ki je trajal dve šolski uri pripravili naslednje: Knjižničarka Brigita Farkaš je predstavila knjižnico, torej samo zgradbo, kaj sploh je splošna knjižnica, zunanje knjižnice, razlike s šolsko knjižnico, oddelke v knjižnici, postavitev gradiva, knjižnično ponudbo, knjižne novosti, prireditve, vpis v knjižnico, pogovor o pomenu branja. Sledila je predstavitev vzajemnega kataloga COBISS/OPAC, ki jo je izvedel knjižničar Dejan Vučko. Po predstavitvi pa so učenci tudi sami poskušali po katalogu najti svoje priljubljene knjige. S knjižničarko Brigito Lovenjak so učenci spoznali in reševali slovenski knjižnično-muzejski kviz. Skupaj smo spoznavali znamenite Slovence in njihove spominske hiše. Za nekatere učence je bil to prvi obisk naše knjižnice, drugi so jo obiskali že večkrat. Vsi so se poslovili bogatejši z novimi spoznanji. Za spodbudo k branju so dobili v dar leposlovno knjigo Neli Kodrič Na drugi strani.


Obiskali so nas naslednji sedmošolci:

 • 22. novembra 2006, ob 11.30 uri 7 učencev DOŠ Dobrovnik,
 • 27. novembra 2006, ob 12.15 uri 28 učencev OŠ Velika Polana,
 • 30. novembra 2006 ob 12.00 uri 9 učencev OŠ Srednja Bistrica,
 • 4. decembra 2006 ob 7.45 uri 6 učencev DOŠ 2 Lendava,
 • 5. decembra 2006 ob 10.45 uri 34 učencev OŠ Turnišče,
 • 6. decembra 2006 ob 10.30 uri 23 učencev OŠ Črenšovci,
 • 12. december 2006, ob 10 uri 9 učencev DOŠ Genterovci,
 • 14. december 2006, ob 11 uri 11 učencev OŠ Kobilje,
 • 15. december 2006, ob 10.45 uri 30 učencev DOŠ 1 Lendava,
 • 18. december 2006, ob 10.45 uri 34 učencev DOŠ 1 Lendava in
 • 6. marec 2007, ob 11.30 uri 22 učencev OŠ Odranci.
Zadnja sprememba: 24.11.2015 - 15:37 | obiskov | vucko.org 
download game. casino games. watch movies online. comedy movies